Wonen in Rotterdam
Nederlands English
Terug

Rotterdam zet in op betaalbaarheid met nieuwe Woonvisie

Meer betaalbare woningen, gemixte wijken, en snellere bouw zijn enkele highlights

Forse inzet op bouw van woningen in het middensegment, veel aandacht voor innovatie en kwaliteit bij nieuwbouw, bestaande woningen verbeteren en verduurzamen en een meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag. Deze actiepunten moeten ervoor zorgen dat de woningmarkt in Rotterdam de vraag van bewoners en woningzoekenden beantwoordt. Vandaag keurde het college van B&W de nieuwe Rotterdamse Woonvisie goed.

De Rotterdamse woningmarkt vraagt om een serieuze aanpak. Wonen gaat verder dan de stenen alleen: het zijn de mensen, onze Rotterdammers, die met elkaar de stad, de buurt maken. Een fijn en betaalbaar thuis is hiervoor essentieel. Samen met partijen in de stad maakt Rotterdam zich hard om dit voor iedereen voor elkaar te krijgen.

Wethouder Chantal Zeegers – Klimaat, Bouwen en Wonen

Meer betaalbaar

Het aantal eenpersoonshuishoudens groeit en de prijzen van woningen stijgen. De situatie op de Rotterdamse woningmarkt vraagt om een serieuze aanpak. Daarvoor is een plan gemaakt: de Woonvisie.

Er moeten meer woningen in het middensegment komen en het aantal sociale huurwoningen moet op peil blijven. Dat is een koerswijziging ten opzichte van de vorige Woonvisie die zich richtte op meer middeldure en dure woningen. Rotterdam stimuleert het snel bouwen van betaalbare woningen door bijvoorbeeld flexibel om te gaan met regelgeving. En daagt partijen in de stad uit om met innovatieve voorstellen te komen om woonruimte beter te benutten.

Toekomstbestendige wijken

Samen met Verenigingen van Eigenaars (VvE) en huiseigenaren wil Rotterdam achterstallig onderhoud en verduurzaming van bestaande woningen aanpakken. Zodat bewoners van de stad in een wijk wonen, die klaar is voor de toekomst.

Eerlijke woningmarkt

Rotterdam wil voldoende woningen in het sociale segment en wil die woningen ook eerlijk verdelen. Daarnaast moeten mensen in een kwetsbare situatie goed worden opgevangen. De stad maakt zich hard voor een huurmarkt die toegankelijk, inclusief en eerlijk blijft. Zo is onder andere het woonplatform ‘Eerlijk te huur’ gestart waarbij kandidaten anoniem kunnen reageren op een huurwoning.

De belangrijkste maatregelen uit de Woonvisie op een rij:

1 Forse inzet op meer woningen: We starten de bouw van 3500-4000 woningen per jaar door nieuwbouw en tijdelijke woningen. We dagen de stad uit om bij bestaande huizen meer woonruimte te creëren, bijvoorbeeld door optoppen en woningdelen. 

2 Betaalbaarheid: Er moeten meer woningen in het middensegment komen en het aantal sociale huurwoningen moet op peil blijven. We sturen bij nieuwbouw op 55% betaalbaar (20% sociaal en 35% midden) en vanaf 2026 65% betaalbaar (25% sociaal en 40% middensegment). We zien erop toe dat deze woningen daadwerkelijk bewoond worden door mensen met een passend inkomen.  

3 Innovatie in de bouw: We hebben aandacht voor de snelheid van bouwen van betaalbare woningen. Er komt een nieuwe Rotterdamse Bouwwet waarbij we experimenteren met flexibiliteit in regelgeving, zonder de kwaliteit en de omgeving uit het oog te verliezen. 

4 Gemixte Woonwijken voor iedereen: We sturen op wijken met een gevarieerd woningaanbod, zodat iedereen een plek vindt en mensen binnen de wijk kunnen doorstromen. 

5. Kwalitatief betere en duurzame woningvoorraad: We stimuleren op het goed functioneren van VvE’s, de aanpak van de particuliere voorraad en ondersteunen de verduurzaming met financiële maatregelen.

6 Innovatieve Woonzorgconcepten en Doorstroming: We bieden kansen voor innovatieve woonzorgconcepten en stimuleren maatregelen voor doorstroming naar huizen die passen bij de levensfase en het inkomen van inwoners. 

7 Meldpunt voor Ongewenst Verhuurgedrag: Er komt een meldpunt en we blijven huurders en verhuurders actief informeren over hun rechten, plichten en verantwoordelijkheden.

Een overzicht van alle maatregelen van de Rotterdamse Woonvisie en de stappen die we gaan nemen staan op  www.rotterdam.nl/woonvisie.

Over de Rotterdamse Woonvisie

De Rotterdamse Woonvisie bestaat uit een visie op het gebied van wonen met een doorkijk tot 2040 en concrete maatregelen voor de komende 5 jaar. De visie is met input van allerlei partijen zoals woningcorporaties, huurders, particuliere verhuurders, ontwikkelaars en Rotterdammers tot stand gekomen. Het Woonakkoord, dat begin 2023 is vastgesteld door de gemeenteraad, vormt de basis voor de nieuwe woonvisie.
De komende periode worden partijen uitgenodigd om in te spreken in de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte. Het is de verwachting dat de gemeenteraad in maart 2024 een beslissing neemt over de Rotterdamse Woonvisie.

Klik hier om de Rotterdamse Woonvisie te downloaden. Op de website van de gemeente vind je meer informatie: www.rotterdam.nl/woonvisie.

Vorig artikel Maak kennis met Cool: een diverse wijk met horeca, winkels, kunst, cultuur én bewoners van allerlei pluimage.
Volgend artikel Maak kennis met Cool: een diverse wijk met horeca, winkels, kunst, cultuur én bewoners van allerlei pluimage.