Wonen in Rotterdam
Nederlands English
Terug

Nieuwe regels voor verhuur kamers en woningen in Rotterdam

Vanaf 1 juli gelden er in Rotterdam ruimere regels voor kamerverhuur. En ook landelijk gelden vanaf die datum twee nieuwe huurwetten. De ene bepaalt dat huurders meteen een vast huurcontract krijgen. De andere wet regelt dat de huurprijs op een eerlijke manier wordt vastgesteld.

Verhuur meerdere kamers op meer plekken mogelijk

Om het grote tekort aan kamers in de stad tegen te gaan, heeft de gemeente Rotterdam de regels voor kamerverhuur versoepeld. Er mogen op meer plekken in de stad kamers worden verhuurd aan zowel studenten als niet-studenten. Naar schatting komen er door de soepelere regels per jaar 300 extra kamers beschikbaar. Voor verhuur van 3 kamers in een woning geldt dat deze kamers voortaan ook verhuurd mogen worden aan niet-studenten.

Het is ook op meer plekken in de stad mogelijk om een vergunning aan te vragen voor verhuur van 4 of meer kamers in dezelfde woning. Hiervoor gelden strengere eisen dan voor verhuur van 3 kamers in een woning. Zo mogen deze kamers alleen aan studenten worden verhuurd. En er moet minstens 50 meter afstand zijn tot een andere woning waar 4 of meer kamers worden verhuurd.

Geen nieuwe vergunningen voor ‘nulquotumgebieden’

In sommige gebieden is het niet meer mogelijk om een vergunning voor kamerverhuur te krijgen, omdat daar al veel kamers worden verhuurd. Hiermee wil de gemeente overlast van kamerverhuur voorkomen. Dit zijn de zogenaamde ‘nulquotumgebieden’. Het gaat om de volgende gebieden: Bergpolder, Tarwewijk, Carnisse, Kralingen West, Kralingen Oost en Oud Mathenesse.

Kijk voor meer informatie op www.rotterdam.nl/vergunning-kamerverhuur-aanvragen.

Vast huurcontract weer de norm

Vanaf 1 juli 2024 geldt de Wet vaste huurcontracten. Een nieuwe huurder krijgt vanaf dat moment meteen een huurcontract voor onbepaalde tijd. Een verhuurder mag een huurder dan dus niet meer een huurcontract van bepaalde duur aanbieden.

Wil je meer informatie over de Wet vaste huurcontracten? Dat lees je op de website van het ministerie van BZK. Vast huurcontract weer de norm | Huurbescherming en huurcontracten | Home | Volkshuisvesting Nederland

Uitzonderingen vast huurcontract

In de volgende gevallen mag een tijdelijk huurcontract nog wel:
* Studenten
* Vanuit maatschappelijke opvang of noodsituatie
* Tweede kans na beëindiging contract
* Verbouwing eigen woning
* Wezen tussen de 16 en 27 jaar
* Bij scheiding
* Statushouder vanuit CAO
* Tijdelijke leegstand
* Tijdens verblijf in buitenland van bewoner
* Hospitaverhuur
* Vakantieverhuur (Airbnb)

Betaalbare huur

Vanaf 1 juli 2024 geldt ook de Wet betaalbare huur. Het doel van de Wet betaalbare huur is om te zorgen voor meer betaalbare huurwoningen en kamers. Met een puntensysteem wordt berekend wat een eerlijke huurprijs is voor een woning.

Via de website van het ministerie van BZK lees je meer over de nieuwe regels voor betaalbare huur. Antwoorden op veelgestelde vragen | Is mijn huur te duur? | Home | Volkshuisvesting Nederland

Verkoop corporatiewoning

Woningcorporaties die huizen willen verkopen, moeten die eerst aanbieden aan de huurder die er al woont. Dat gold al voor socialehuurwoningen en nu ook voor duurdere huurwoningen van corporaties.

Wil een corporatie een lege huurwoning verkopen, dan moet die eerst vier weken aangeboden worden aan huurders in een socialehuurwoning van diezelfde corporatie.

Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

De gemeente let op of verhuurders zich houden aan de Wet betaalbare huur. Vanaf 1 januari 2025 kunt u te hoge huren melden via het Meldpunt ongewenst verhuurgedrag (Ongewenst verhuurgedrag melden | Rotterdam.nl). De gemeente kan u dan verder helpen.

Meer informatie Wet betaalbare huur

Wil je meer weten over de invoer van deze wet en wat dit voor jou als (ver)huurder betekent? Kijk dan ook eens op ismijnhuurteduur.nl.

Vorig artikel Bewoners De Buitenkans nemen kijkje in toekomstig huis
Volgend artikel Wilgenplantsoen: een samenbouwproject voor wonen op maat met elkaar