Wonen in Rotterdam
Nederlands English
Terug

StartR biedt flexibele woningen voor starters én herstarters

Huisvesting aan een mix van bewoners op elke locatie

Net als in andere grote steden is ook in Rotterdam behoefte aan meer betaalbare woningen voor verschillende situaties. Daarom maakt de gemeente met partijen afspraken voor flexibele woningen. Dat gebeurt onder de naam StartR. Dit moet nieuwe woonkansen bieden voor starters én herstarters.

Afgelopen juni zijn de allereerste flexwoningen van Rotterdam geplaatst. Aan de Persoonsdam in Feijenoord komen 44 woningen in een appartementengebouw van 5 verdiepingen. De woningen aan de Persoonsdam zijn de eerste van de in totaal 2.000 flexwoningen in Rotterdam.

Eerste flexwoningen Persoonsdam – Feijenoord

StartR locatie Persoonsdam – Feijenoord

Wat is een flexwoning?

Flexwoningen zijn vooral sociale huurwoningen, die voor het grootste gedeelte al vooraf in een fabriek worden gebouwd (prefabricage). Daardoor kunnen ze snel op diverse locaties in de stad worden geplaatst. Ook is er minder overlast op de bouwplaats. De woningen zijn duurzaam, kunnen worden hergebruikt en zijn vrijwel CO2 neutraal.

De woningen zullen ongeveer vijftien jaar blijven staan. Tijdens het wonen in een flexwoning, blijft ook de opbouw van wachttijd voor een vaste huurwoning doorlopen. Daardoor kan er makkelijker worden doorgestroomd.

Starters en herstarters
De flexwoningen zijn bedoeld voor jonge starters en urgent woningzoekenden uit de directe omgeving. Denk aan thuiswonende jongeren tot 28 jaar, die al zijn afgestudeerd en werken. Per locatie wordt maximaal een derde van de flexwoningen gereserveerd voor statushouders, nieuwe Rotterdammers met een verblijfsstatus.

StartR locatie Hoogvliet

Verolme – StartR locatie IJsselmonde

Op welke locaties vind je StartR?

Naast in Feijenoord, komen er deze zomer in Hoogvliet flexwoningen. In Delfshaven, De Esch, Oud-IJsselmonde en in Nesselande worden plannen gemaakt voor flexprojecten. Samen met woningcorporaties wordt de komende tijd onderzocht of er meer plekken in de stad geschikt zijn voor flexwoningen. Voor iedere locatie geldt dat er alles aan wordt gedaan om fijn wonen mogelijk te maken, zowel voor de toekomstige bewoners als voor omwonenden.

Definitieve plekken
1. Feijenoord – KV100 Persoonsdam
Aan de Persoonsdam komen 44 flexwoningen van verschillende afmeting en typen:  studio’s, tweekamerwoningen en driekamerwoningen. Helaas is het door de enorme belangstelling niet meer mogelijk om je in te schrijven voor een woning. Meer informatie is te vinden op www.transformatiehaven.nl.

2. Hoogvliet – locatie aan de Venezuelaweg
In de wijk Nieuw Engeland is ruimte voor 40 flexwoningen in twee bouwlagen voor met name jongvolwassenen uit Hoogvliet. In de zomer van 2023 worden de woningen geplaatst en kunnen vanaf het najaar worden gehuurd. Kijk voor meer informatie op de website van de verhuur Sayhaey.

In procedure
1. Oud-IJsselmonde – StartR Verolme
Het plan bestaat uit 153 flexwoningen: éénpersoonswoningen, studio’s en tweepersoonswoningen. Meer  informatie is te vinden op de website C3Living.nl.

In onderzoek
1. De Kroon: aan de Schiehaven in Delfshaven
2. Feijenoord: deel van de parkeerplaats Vijf Werelddelen bij het Entrepotgebouw
3. Nesselande: niet-gebruikte zone langs de Laan van Magisch Realisme, tussen de bedrijven en de weg
4. De Esch: in de buurt van Toepad

Ken je de Starterslening?

Starters en Rotterdammers die een sociale huurwoning van een corporatie achterlaten, kunnen een lening krijgen van maximaal 30.000 euro voor de aankoop van een woning met een koopprijs tot de grens voor Nationale Hypotheekgarantie (405.000 euro – prijspeil 2023). Vanaf 1 juli 2023 kan iedere Rotterdamse starter tussen de 18 en 35 jaar weer een Starterslening aanvragen voor de koop van hun eerste woning. Kijk op rotterdam.nl/starterslening voor meer informatie en voorwaarden.

Meer informatie over StartR

Op rotterdam.nl/startR-flexwoningen kun je je aanmelden om op de hoogte te worden gehouden over de woninghuur van locaties.

De inschrijving zal voor de meeste plekke verlopen via Woonnet Rijnmond. Het is dus goed om daar alvast geregistreerd te staan. De definitieve plekken hebben een eigen inschrijving. Mogelijke toekomstige locaties hebben nog geen inschrijvingsmogelijkheid.

Vorig artikel Starters krijgen een extra financieel steuntje in de rug met de Starterslening
Volgend artikel Brainpark I wordt een levendige en groene locatie met min. 2.500 woningen