Wonen in Rotterdam
Nederlands English
Terug

Plannen Oostflank: 30.000 woningen, extra voorzieningen en een nieuwe stadsbrug

Extra woningen en groen tussen Prins Alexander en Zuidplein

Net als andere grote steden kampt Rotterdam met een tekort aan woningen. Met de komst van een nieuwe brug tussen Kralingen en IJsselmonde en een snelle tramlijn tussen Kralingse Zoom en Zuidplein wordt een flink gebied nog beter bereikbaar: de Oostflank, het gebied tussen Prins Alexander en Zuidplein. De gemeente Rotterdam ziet hierdoor kansen om in dit gebied 30.000 nieuwe woningen te bouwen.

Waarom in de Oostflank?

De gemeente Rotterdam wil het liefst binnen de stad bouwen. Zo blijft er voldoende groen en natuur behouden om de stad heen. Er zijn al een paar goede OV-knooppunten in de Oostflank, maar door de komst van de nieuwe brug en de snelle tramverbinding wordt dit gebied nog beter bereikbaar. Daarmee is het ook aantrekkelijker voor wonen en werken.

In Oostflank komen niet alleen woningen, maar ook voorzieningen, zodat er een prettige woonomgeving ontstaat. Ook voor de huidige bewoners van dit gebied. De aanleg van een nieuw rivierpark, meer en betere voet- en wandelpaden en een beter aanbod van cultuur, onderwijs, sport en zorg moeten daarvoor zorgen.

Nieuwe bos-as tussen Capelle a/d IJssel en de Kralingse Plas

Uitzicht op nieuwe station Rotterdam Stadionpark

Plannen voor de Oostflank

  • 30.000 nieuwe woningen, voorzieningen en bedrijfsruimtes in de buurt van nieuw aan te leggen en al bestaande OV-knooppunten.
  • Extra woningen in de bestaande woonwijken Het Lage Land, Prinsenland, De Esch, Bloemhof en Hillesluis.
  • Tot 2040 twee nieuwe goed bereikbare woonwijken met veel ruimte voor water en groen om zo voorbereid te zijn op klimaatverandering: een nieuwe woonwijk met maximaal 1000 woningen langs de Kralingse Zoom in De Esch, waar ook een nieuwe tramhalte komt. En een nieuwe woonwijk met ongeveer 1350-1650 nieuwe woningen aan de Boszoom. Deze woonwijk is goed bereikbaar met een nieuwe tramlijn die ook voor een verbinding zorgt met de wijk Het Lage Land in Prins Alexander.
  • Veel extra openbaar groen zoals buurttuinen en buurtparken en een nieuwe bos-as.

Eerste woningen in Brainpark I

De bouw van studentenwoningen in het Brainpark I maakt deel uit van de plannen voor de Oostflank, het gebied van Prins Alexander tot Zuidplein. Zo transformeert het stenige kantorenpark bij de Erasmus Universiteit in Kralingen-Oost de komende jaren tot een groene en aantrekkelijke locatie met meer levendigheid.

Dat is niet alleen fijn voor de bedrijven en onderwijsinstellingen in de buurt, maar ook voor studenten, starters en ouderen die op zoek zijn naar een woning. Er worden namelijk ook zo’n 2.500 tot 3.000 woningen gebouwd. Van sociale huur, midden huur tot het hogere segment.

Groen en volkstuinen

Voldoende ruimte voor groen is erg belangrijk voor veel mensen die een zienswijze indienden. Het behoud van het groene karakter van de Oostflank en een goed netwerk van groene verbindingen krijgt daarom nóg meer aandacht in de plannen voor het gebied. Het college wil daarnaast, als gevolg van de inbreng van bewoners en de gemeenteraad, minder volkstuinvoorzieningen opheffen in de Oostflank. Volkstuinvoorziening De Venhoeve blijft op de huidige locatie bestaan, omdat het een waardevol groen en recreatief gebied vormt aan de Boszoom-Noord. De komende tien jaar kunnen de volkstuinvoorzieningen van Amateurtuindersvereniging Ommoord (Atv Ommoord) en volkstuinvereniging Kweeklust in De Esch gewoon blijven bestaan. Het stadsbestuur ziet zeker ook de waarde van Atv Ommoord en Kweeklust, maar na 2033 hebben we de grond waarop deze twee volkstuinvoorzieningen staan, hard nodig om hier woningen en sportvoorzieningen te bouwen.

Het nieuwe OV-knooppunt bij Kralingse Zoom. Alle illustraties door Studio For New Realities en LOLA Landscape Architects.

Illustratie van de nieuwe woningbouw met voorzieningen aan het Toepad in De Esch

Meer dan 300 zienswijzen

Bij de plannen voor de Oostflank zijn heel veel partijen betrokken geweest, zoals bewonersorganisaties, wijkraadsleden, ondernemers en experts. In de Oostflank van de stad, het gebied tussen Prins Alexander en Zuidplein, komt ruimte voor 30.000 woningen, waarvan minimaal 3.000 studentenwoningen, verbonden door een nieuwe stadsbrug. Er komt meer aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving van de woonbuurten in het gebied en Volkstuinvoorziening De Venhoeve blijft behouden.

Deze aanpassingen in de plannen voor de Oostflank zijn gedaan naar aanleiding van meer dan 300 zienswijzen die zijn binnengekomen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.). De gemeenteraad besluit naar verwachting eind dit jaar over de herziening van de Rotterdamse Omgevingsvisie, waarin de plannen voor de Oostflank staan. De raad betrekt daarbij de binnengekomen zienswijzen.

Meer informatie?

Meer informatie over de plannen van ongeveer 30.000 nieuwe woningen in de Oostflank, het gebied tussen Prins Alexander en Zuidplein, vind je op rotterdam.nl/oostflank.

Vorig artikel Bezichtig zaterdag 29 juni Bay House op Katendrecht: genieten van een prachtig uitzicht én ongekende luxe.
Volgend artikel De Grote Beer biedt middenhuur dicht bij het centrum in Alexander