Wonen in Rotterdam
Nederlands English
Terug

De Omgevingswet: vanaf 1 januari 2024 eenvoudiger een vergunning aanvragen

Eén loket voor het aanvragen van omgevingsvergunningen

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Dat is een Nederlandse wet die alles regelt voor de ruimte waarin je woont, werkt en leeft: je leefomgeving. Ook als je zelf een idee hebt voor bijvoorbeeld de verbouwing van je woning, het plaatsen van een aanbouw of het kappen van een boom of slopen van je schuur, krijg je met deze wet te maken.

Bekijk hieronder de video over de Omgevingswet.

Waarom de Omgevingswet?

In Nederland hebben we heel veel regels voor de omgeving waarin we leven, 26 om precies te zijn. Ze schrijven voor wat er wel en niet mag in de omgeving waarin we leven. Het gaat om regels over water, lucht, bodem, geluid, natuur, wegen, energie en gebouwen. Wat we mogen bouwen, verbouwen en slopen, of verplaatsen en hoeveel. Daardoor is het soms lastig om een plan uitgevoerd te krijgen.

Alle regels die er eerst waren komen straks samen in één nieuwe wet: de Omgevingswet. Dat maakt de wet en de regels over de inrichting van de leefomgeving eenvoudiger. Ook hoeven er minder partijen betrokken te worden bij een beslissing. Dat maakt het makkelijker voor inwoners, ondernemers en organisaties om plannen met elkaar te maken.

Omgevingsvisie Rotterdam

Een verplicht onderdeel van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. Daarin staat hoe de gemeente Rotterdam de ruimte in en om de stad wil gebruiken en inrichten. Dit gaat over alle zaken die nodig zijn om in Rotterdam te kunnen leven, wonen, werken, studeren en vrije tijd door te brengen. Denk daarbij aan gebouwen, water, lucht, bodem, natuur en wegen. In de Omgevingsvisie heet dat de fysieke leefomgeving.

De titel van de Rotterdamse Omgevingsvisie is De Veranderstad. Dat is niet voor niets, want wie in Rotterdam woont, ervaart het zelf: de stad verandert snel. Klik hier om de omgevingsvisie ‘De Veranderstad‘ in te zien.

Omgevingsplan vervangt bestemmingsplan

Om ervoor te zorgen dat de omgeving er zo uit gaat zien als in de Omgevingsvisie staat, zijn regels nodig. Anders kan iedereen zomaar gebouwen neerzetten, wegen aanleggen en bomen kappen. Daarom heeft de gemeente ook een Omgevingsplan.

In het Omgevingsplan staan de regels van de gemeente voor de inrichting van onze leefomgeving. Die regels staan nu nog in bestemmingsplannen. Elke wijk heeft nu een eigen bestemmingsplan met eigen regels. Vanaf 2032 moeten alle bestemmingsplannen vervangen zijn door één omgevingsplan voor de hele gemeente Rotterdam.

Omgevingsprogramma

Hoe de gemeente het Omgevingsplan gaat uitvoeren staat in het Omgevingsprogramma. Het Omgevingsprogramma bevat het beleid dat de gemeente voert om de doelen voor de leefomgeving te halen. Hierin staan de maatregelen die de gemeente neemt voor de bescherming, het onderhoud, het gebruik en de ontwikkeling van de leefomgeving.

Omgevingsvergunning aanvragen

Voor veel activiteiten of werkzaamheden in de leefomgeving heb je toestemming nodig. Voor het bouwen van een nieuw huis bijvoorbeeld, maar soms ook voor het plaatsen van een aanbouw of dakterras. Die toestemming kun je straks aanvragen via een omgevingsvergunning. Daarvoor kun je vanaf 1 januari 2024 terecht bij het nieuwe Omgevingsloket: omgevingswet.overheid.nl/home.

Het voordeel is dat als er bij een bouwproject meerdere partijen zijn betrokken, er straks maar één vergunning hoeft te worden aangevraagd. Dat kan bijvoorbeeld spelen bij de bouw van een wijk, waarbij niet alleen huizen worden gebouwd, maar ook een sloot moet worden gedempt of een weg moet worden omgelegd.

Meepraten over plannen in je buurt en stad

Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is participatie. Dat betekent dat iedereen die te maken krijgt met de uitvoering van een plan of project, gevraagd moet worden wat hij daarvan vindt. Dat geldt voor bewoners als die bijvoorbeeld een gezamenlijke moestuin willen aanleggen. Hebben ze andere buurbewoners hier wel bij betrokken en hoe?

Ook de overheid moet dit doen. Dat betekent dat de gemeente moet zorgen dat alle plannen van de gemeente voor iedereen duidelijk zijn. Rotterdammers, bedrijven en maatschappelijke organisaties praten en denken mee. Ook nemen ze beslissingen over projecten of activiteiten.

De gemeente moet zorgen dat participatie onderdeel is van de omgevingsvisie, het omgevingsplan, het omgevingsprogramma en de omgevingsvergunning.

Meer informatie over de Omgevingswet

Er is veel informatie online te vinden over de Omgevingswet. Natuurlijk op de website van de Rijksoverheid, VNG en op die van de gemeente Rotterdam.

Kijk verder ook op Aan de slag met de Omgevingswet en op Informatiepunt Leefomgeving.

Vorig artikel Ben jij je aan het oriënteren op de woningmarkt in Rotterdam? Kom naar de Woonbeurs Rotterdam op zaterdag 16 maart 2024.
Volgend artikel Wilgenplantsoen: een samenbouwproject voor wonen op maat met elkaar