Wonen in Rotterdam
Nederlands English
Terug

Lintkavels Nesselande

Bouw jouw droomhuis in Nesselande

In Nesselande zijn 3 types Lintkavel beschikbaar: BW3, BW4 en Z2

De zelfbouw kavels in de Linten wijken af van de gangbare kavels in Nesselande-Waterwijk, hiermee wordt de diversiteit aan kavels vergroot. Elk kavel heeft specifieke kwaliteiten maar dit betekent ook dat niet elke kavel geschikt is voor elk type woning. Wij raden u daarom aan om bij het maken van een definitieve keuze, bij voorkeur samen met uw architect of aannemer, vooraf goed de mogelijkheden van de kavel te bestuderen.

In Nesselande zijn twee historische linten: de Ringvaart en de Wollefoppenweg. Beide linten hebben een aantal ruimtelijke en functionele kwaliteiten.

De Ringvaart, gelegen op de grens tussen de gemeente Rotterdam en de gemeente Zuidplas (Zevenhuizen-Moerkapelle en Nieuwerkerk a/d IJssel) vormt de oostgrens van Nesselande. De dijk langs de Ringvaart is de oorspronkelijke waterkering met de erachter gelegen polders. Onderdeel van het Ringvaartlint is de Bermweg. In dit gedeelte heeft het Ringvaartlint een breed profiel met aan weerszijden een sloot.

Het talud van de dijk is in gebruik als wei. Het slotenpatroon, dat de kavels van elkaar scheidt, maakt een schuine hoek met de weg onderaan de Ringvaartdijk. De bebouwing is gelegen aan de onderkant van de dijk en bestaat vooral uit vrijstaande woningen met bijgebouwen. De bebouwing volgt voor het grootste gedeelte de richting van de kavelstructuur en staat onder een schuine hoek met de weg. Een groot aantal van de kavels wordt ontsloten door middel van bruggen en een gedeelte van de kavels wordt ontsloten door dammen.

1. Lintkavel BW3 (ten zuidwesten van nummer 40)

Plattegrond Lintkavel BW3
Prijslijst vrije inschrijving
Informatiebrochure Linten Nesselande
De kavel bestaat uit een nagenoeg driehoekig stuk land, dat aan drie kanten begrensd is door water. Samen met lintkavel BW2 is de kavel bereikbaar over een mandelig perceel, dat via een brug is ontsloten vanaf de Bermweg.

Bebouwingsveld
Het bebouwingsveld volgt de richting van de kavelgrenzen en is ook rechthoekig.

Bezonning
De kavel ligt in oost/westrichting. Aan de westzijde grenst de kavel aan de nieuwbouw van Nesselande. Als de woning aan de noordoostkant van het bebouwingsveld wordt gebouwd is er ochtendzon in de voortuin en is een ruime achtertuin op het zuidwesten mogelijk waar in de middag en de avond van de zon kan worden genoten.

Woningtype
Deze kavel leent zich voor een eenvoudige (polder)woning met kap, die evenwijdig of haaks op de richting van de oorspronkelijke poldersloten is geplaatst.

2. Lintkavel BW4 (achter/naast nr. 38 en 40)

Plattegrond Lintkavel BW4
Prijslijst vrije inschrijving
Informatiebrochure Linten Nesselande
De kavel bestaat uit een overwegend driehoekig stuk land, dat is gelegen achter de bestaande lintbebouwing. Het terrein is aan drie kanten begrensd door water en de kavel is door middel van een eigen oprijlaan en een brug direct verbonden met de Bermweg.

Bebouwingsveld
Het bebouwingsveld volgt de richting van de kavelgrenzen en bestaat vanwege de bijzondere vorm van de kavel uit twee delen. Het nagenoeg driehoekige zuidelijke deel is het grootst en daardoor het meest geschikt voor het hoofdgebouw. Het maximale te bebouwen oppervlak mag over de beide delen van het bebouwingsveld worden verdeeld, maar mag opgeteld het maximale bebouwingspercentage van 30 procent van de bestemmingsvlek W12 niet overschrijden.

Bezonning
De kavel ligt in de oost/west richting. Aan de westzijde grenst de kavel aan de nieuwbouw van Nesselande. Als de woning aan de noordoostkant van het bebouwingsveld wordt gebouwd is er ochtendzon in de voortuin en is een ruime tuin op het westen mogelijk waar tot laat in de avond van de zon kan worden genoten.

Woningtype
Deze kavel leent zich voor een eenvoudige (polder)woning met kap, die evenwijdig of haaks op de richting van de oorspronkelijke poldersloten is geplaatst.

3. Lintkavel Z2 (ten noorden van 30L)

Plattegrond Lintkavel Z2
Prijslijst vrije inschrijving
Informatiebrochure Linten Nesselande
De kavel is aan de achterzijde begrensd door een smalle onderhoudsstrook waarin een riool ligt met daarop aansluitend een watergang. Er is een hoogteverschil van 2,5 tot 3 meter tussen voor- en achterzijde.

Bebouwingsveld
De voorgevelrooilijn ligt vrij ver terug, in lijn met de aangrenzende bebouwing, 15 meter uit de as van de weg.

Bezonning
De kavel ligt in de oost/west richting. Aan de westzijde grenst de kavel aan de nieuwbouw van Nesselande. Als de woning aan de oostkant van het bebouwingsveld wordt gebouwd is er ochtendzon in de voortuin en is een ruime tuin op het westen mogelijk waar tot laat in de avond van de zon kan worden genoten.

Woningtype
Deze kavel leent zich voor een eenvoudige (polder)woning met kap, die met een representatieve voorgevel is gericht naar het Zuideinde. Bovendien kan, door op slimme wijze gebruik te maken van het grote hoogteverschil tussen dijk- en tuinzijde van de kavel aan de achterzijde van de woning, de kelderverdieping met een tuinkamer direct aan de tuin grenzen. Op deze wijze kan het maximale volume van de woning, dat maximaal ongeveer 500 m3 gemeten vanaf het peil van de dijk mag bedragen, worden vergroot.

Meer informatie

Voor vragen of een optie, kan je contact opnemen via KavelsRotterdamSO@rotterdam.nl.

Lees hier meer over de wijk Nesselande in deelgebied Prins Alexander.

Vorig artikel Rietzoom Kavels Park 16Hoven – Overschie
Volgend artikel Nesselande, paradijs voor buitensporters
Wonen in Rotterdam maakt gebruik van cookies. Bij het bezoeken van deze website ga je akkoord met ons cookiebeleid.