Wonen in Rotterdam
Nederlands English
Terug

Vaststelling Wateratlas binnenstedelijke Nieuwe Maas

De Nieuwe Maas als hoofdvaarweg en centraal park

De Wateratlas voor de binnenstedelijke Nieuwe Maas is vandaag in concept vastgesteld door het college van B&W. In de Wateratlas staat waar op het water – aan de kades, langs de vaarweg en in de havenbekkens – ruimte is voor binnenvaartschepen, recreatie, toerisme, personenvervoer, groen en (drijvend) wonen. De binnenstedelijke Nieuwe Maas strekt zich uit van Merwe-Vierhavens in het westen, tot en met de Van Brienenoordbrug in het oosten.

Verbindend en centraal park

In de Wateratlas krijgen alle functies een passende plek: van riviercruises tot partyschepen, en van rivierparken tot drijvende woningen. En de Wateratlas sluit aan op de koers om de Nieuwe Maas te ontwikkelen tot één groot netwerk van groene plekken en parken waar de Rotterdammer op adem kan komen: een ‘centraal park’. De Wateratlas laat zien hoe dit samengaat met de Nieuwe Maas als hoofdvaarweg voor de beroepsvaart.

De Wateratlas is een belangrijk nieuw hoofdstuk voor het water in de stad, te beginnen bij de Nieuwe Maas. De Wateratlas laat zien welke kansen er liggen op het water en welke keuzes we maken als stad.

Wethouder Chantal Zeegers – Klimaat, Bouwen en Wonen

Gastvrije havens en Buurthavens

De meest aantrekkelijke plekken aan het water, dichtbij iconen of metrohaltes, zijn aangewezen als een ‘Gastvrije haven’ met een aantrekkelijke openbare kade. Passagiersvaart zoals partyschepen en rondvaartboten, en personenvervoer over water kunnen hier altijd terecht om passagiers op te pikken of af te zetten.

De Wateratlas benoemt een aantal havenbekkens als ‘Buurthaven’. In havenbekkens is vanwege veiligheidsredenen meer mogelijk dan aan de kades langs de vaarweg. Buurthavens zijn bij uitstek geschikt voor varende en drijvende publiek toegankelijke voorzieningen, watersport, groen, wonen, en bruggen voor langzaam verkeer. De Schiehaven en St. Jobshaven zijn voorbeelden van buurthavens. Elke buurthaven krijgt het gebruik dat past bij de omliggende wijk en haar bewoners.

Stedelijke keuzes

Het rondje over de Erasmusbrug en Willemsbrug kan uitgroeien tot het hart van het centrale park. Met aan de Boompjeskade een aantrekkelijke openbare ruimte. Voor de riviercruises wordt een toekomstbestendige plek met vergroening aan de Maasboulevard-Rhijnspoorkade onderzocht. Voor wonen op het water zien we vooral ruimte in de Merwehavens, en daarnaast op kleinere schaal in enkele andere havens. De mogelijkheden voor zwemmen in havenbekkens wordt onderzocht.

Hoofdvaarweg

De Nieuwe Maas is één van de drukst bevaren rivieren van Europa. Veilige en efficiënte doorvaart van beroepsvaart staat centraal en dat blijft zo. Naast ruimte voor de veilige en efficiënte doorvaart, is er ook ruimte nodig voor ligplekken (wachtplekken) voor zee- en binnenvaartschepen.

Het behouden van de havenfunctie van de binnenstedelijke Nieuwe Maas is niet alleen vanuit economische optiek wenselijk, ook vanuit de beleving van Rotterdam als havenstad blijft de haven zichtbaar in de stad. Walstroom is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.

Themakaart Verbonden groen uit de Wateratlas Rotterdam

Doelen Wateratlas

De ambitie van ‘hoofdvaarweg en centraal park’ is vertaald naar vier doelen: De binnenstedelijke Nieuwe Maas is voor iedereen. Het gebruik van het water is veilig. Het gebruik versterkt het DNA van de rivier, stad en haven. En het gebruik is duurzaam.

De Wateratlas is een beleidsnota en ambitie om de komende 15 jaar naartoe te werken. Tegelijkertijd is het een toetsingskader voor initiatieven en leidraad voor ontwikkelingen in het hier en nu. Bij de Beleidsnota hoort ook een Agenda. De Agenda Wateratlas binnenstedelijke Nieuwe Maas beschrijft de eerste stappen op weg naar realisatie van de ambities.

Vaststelling Wateratlas

De Wateratlas is op 2 juli 2024 in concept vastgesteld door het college van B&W en wordt na de zomer van 2024 aan de gemeenteraad van Rotterdam ter vaststelling voorgelegd. De bijbehorende agenda wordt dan ter kennisname aan de gemeenteraad verstuurd.

Vorig artikel Bright City Living in verkoop: duurzaam en betaalbare woningen nabij Kralingse Bos
Volgend artikel Wilgenplantsoen: een samenbouwproject voor wonen op maat met elkaar