Wonen in Rotterdam
Nederlands English
Terug

Startbouwregeling Rotterdam en Startbouwimpuls Rijk (SBI)

Gemeente Rotterdam en het Rijk steunen doorbouw betaalbare woningen

Hier vindt u alle informatie over de gemeentelijke startbouwregeling Rotterdam en de Startbouw Impuls van het Rijk (SBI). In juni dit jaar tekende de gemeente Rotterdam met 50 marktpartijen het Doorbouwakkoord om samen door te blijven bouwen in Rotterdam. Een van de maatregelen uit het Doorbouwakkoord is de komst van een gemeentelijke startbouwregeling voor midden-categorie woningen. Tegelijkertijd stelt de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Startbouwimpuls in werking. Zowel Startbouwregeling Rotterdam als de Startbouwimpuls van het Rijk zijn bedoeld voor woningbouwprojecten die planologisch ver genoeg zijn om op korte termijn te starten met bouwen, maar waar door de veranderde economische omstandigheden de startbouw dreigt te vertragen. Beide regelingen hebben hun eigen spelregels en voorwaarden, maar kunnen in sommige gevallen worden gecombineerd.

Het aanmelden voor een project voor (een van) beide regelingen is vanaf nu mogelijk. Projecten in Rotterdam die gebruik willen maken van de Startbouwimpuls van het Rijk (SBI) moeten hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen vóór 15 september 2023. Om mee te kunnen doen met de 1e tranche van de Startbouwregeling Rotterdam dient uw aanvraag vóór 22 september 2023 plaats te vinden.

Startbouwregeling Rotterdam

Rotterdam heeft een startbouwregeling opengesteld om de bouw van woningen uit het midden-segment die op het punt staan om te starten te ondersteunen.  Aan de regeling zijn projecteisen verbonden. Zo is de regeling alleen gericht op de bouw van woningen binnen de gemeentegrens van Rotterdam, die vallen in het middensegment (koop tot € 355.000,- VON en huurwoningen tussen € 8.08,06 tot € 1.075,- per maand), projecten waarvan de vergunning volledig is aangevraagd, en waarbij de startbouw binnen 12 maanden na aanvraag van de regeling plaatsvindt. De bijdrage per woning uit het middensegment is maximaal € 5.000,- per woning tot een max van € 500.000,- per project. Lees alle voorwaarden en projecteisen in het Informatiedocument Startbouwregeling Rotterdam.

In totaal is er 10 miljoen euro beschikbaar gesteld door de Gemeente Rotterdam voor de Startbouwregeling Rotterdam. Voor de projecten die nu al aan de voorwaarden voldoen hanteert de gemeente een eerste trance. Om je aan te melden voor deze eerste tranche van de Startbouwregeling Rotterdam dient u uiterlijk op 22 september 2023 een aanvraag in te dienen.  Indien de beschikbare middelen niet direct via de eerste tranche worden uitgeput, kunnen navolgende projecten onder deze regeling worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.  De regeling sluit zodra de beschikbare middelen zijn uitgeput en loopt uiterlijk door tot juni 2025.

Startbouwimpuls Rijk

De gemeente Rotterdam kan tot 13 oktober 2023 een aanvraag indienen bij het rijk voor een  Startbouwimpuls (SBI) bijdrage van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Als u als externe partij voor een project in Rotterdam gebruik wilt maken van de startbouwimpuls van de rijksoverheid hanteert de gemeente een duidelijke procedure en spelregels. Deze spelregels en procedure zijn vastgesteld en te raadplegen via het document Beschrijving procedure en selectiecriteria Startbouwimpuls.

Private partijen kunnen projecten in Rotterdam die voldoen aan de voorwaarden van de Rijksoverheid tot uiterlijk 15 september 2023 aanmelden bij de Gemeente Rotterdam. Aanvragen voor de Startbouw Impuls die na deze datum worden ontvangen, of die niet compleet worden ingediend, zullen niet in behandeling worden genomen. De aanmelding geschiedt via het aanmeldformulier (Excel) en aanvraag document (Word).  Na beoordeling van de aanvragen door de gemeente Rotterdam, zal de gemeente de definitieve aanvraag bij het Rijk samen met u nader uitwerken. Als de aanvragen gezamenlijk zijn uitgewerkt zal de gemeente de aanvragen indienen voor 13 oktober 2023 bij het rijk. Indien het nodig is, zal de gemeente een rangschikking opstellen en een voorselectie maken op de in te dienen projectaanvragen zoals is toegelicht in het document Beschrijving procedure en selectiecriteria Startbouwimpuls.

Aanvragen Startbouwregeling Rotterdam of aanmelden voor Startbouwimpuls van het Rijk

Voor een aanvraag Startbouwregeling Rotterdam of voor het aanmelden van een project voor de Startbouw Impuls regeling van het rijk, dient u onderstaande formulieren te gebruiken. Een aanvraag is compleet als u zowel het Word document- Aanvraag Formulier 1, als ook het Excel document – Aanvraag Formulier 2 volledig heeft ingevuld en de gevraagde bijlagen heeft aangeleverd. Enkel volledige aanvragen die op tijd zijn verstuurd aan de gemeente Rotterdam via het email adres [email protected] worden in behandeling genomen.

Let op: Via het aanvraag formulier is het mogelijk om de aanvraag van de Startbouwregeling Rotterdam te combineren met de aanmelding voor de Startbouw Impuls regeling. Indien u gebruik maakt van een gecombineerde aanvraag dient u aan de cumulatieve vereisten van beide regelingen te voldoen. 

Aanvraagformulieren

1. Aanvraagformulier 1:  Startbouwregeling Rotterdam en/of SBI Rijksoverheid – Word format
2. Aanvraagformulier 2:  Startbouwregeling Rotterdam en/of SBI Rijksoverheid – Excel format

Informatiedocument Startbouwregeling Rotterdam.

Vorig artikel Heb je bouwplannen? Hier vind je informatie om te starten met jouw woningbouwinitiatief.
Volgend artikel Duurzaamheidsscan voor jouw project