Wonen in Rotterdam
Nederlands English
Terug

Nieuw grondbeleid maakt ontwikkelen makkelijker

De gemeente werft zelf locaties om geschikt te maken voor ontwikkelingen

Een meer eigentijds grondbeleid, met veel ruimte voor particuliere initiatieven. Grondbeleid dat overzichtelijk in elkaar steekt en makkelijk is te raadplegen. Daarvoor maakt de gemeente Rotterdam zich sterk. Het college van Burgemeester en Wethouders legt het nieuwe grondbeleid begin november 2023 voor aan de gemeenteraad.

De gemeente Rotterdam heeft haar huidige grondbeleid onder de loep genomen en geactualiseerd, zodat het beleid beter aansluit op de actuele omstandigheden en doelen van de stad. Het nieuwe Rotterdamse Grondbeleid is te vinden in één document.

De gemeente kan voortaan weer kiezen voor een actievere rol in het grondbeleid. Hoe? Door zelf locaties te verwerven en die geschikt te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Maar ook door private bouwinitiatieven te blijven stimuleren en marktpartijen uit te nodigen om zelf met plannen te komen voor de ontwikkeling van een gebied of bouwlocatie.  Creatieve en onverwachte voorstellen van marktpartijen kunnen immers bijdragen aan de ‘goede groei’ van de stad, waarbij het bouwen van woningen samengaat met aandacht voor groen en voorzieningen.

Niet alleen voor nieuwbouw

Actief grondbeleid is ook nodig om ontwikkelingen te stimuleren die minder makkelijk door de markt worden opgepakt, zoals het realiseren van betaalbare woningen, maatschappelijke voorzieningen en het investeren in de leefomgeving in bepaalde delen van Rotterdam.  Het grondbeleid geldt niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande gebouwen waarvan de bestemming, het gebruik of grootte verandert.

Erfpacht

In het grondbeleid kiest de gemeente er ook voor om de inbreng van burgers en ondernemers te vergroten. Zo kunnen eigenaren van bedrijven bij het aflopen van de erfpachtperiode in het nieuwe grondbeleid kiezen voor eeuwigdurende erfpacht met een jaarlijkse erfpachtbetaling, in plaats van het in één keer afkopen van de erfpachtcanon. Daardoor krijgen erfpachters die de erfpachtcanon niet in één keer kunnen afkopen, meer lucht en financiële ruimte.

Onteigeningsprocedure

Volgens de nieuwe Omgevingswet is bij een onteigeningsprocedure een hoorzitting, waarbij de grondeigenaren gehoord worden over de onteigening, niet verplicht. De gemeente vindt het echter belangrijk dat grondeigenaren, voordat de gemeenteraad een besluit neemt over een onteigening, hun mening kunnen geven. Dit wordt geborgd in het nieuwe grondbeleid. Voor het overige is het nieuwe grondbeleid in lijn met de Omgevingswet die op 1 januari volgend jaar ingaat.

Waarom is grondbeleid nodig?

Met grondbeleid zorgt de gemeente ervoor dat er voldoende grond tijdig beschikbaar is voor bijvoorbeeld woningbouw, wegen, maatschappelijke voorzieningen of wateropvang. Het grondbeleid is een hulpmiddel bij het maken van financieel haalbare plannen voor de inrichting van onze leefomgeving.  De gemeente kan zelf grond aankopen, deze grond bouwrijp maken en de grond vervolgens uitgeven aan een particulier of marktpartij om bijvoorbeeld woningen of voorzieningen te bouwen. De gemeente kan er ook voor kiezen om het initiatief meer bij marktpartijen te leggen en deze marktpartijen vooral te faciliteren, door overeenkomsten te sluiten en het planologisch mogelijk maken van het initiatief.

Het grondbeleid biedt daarmee een helder kader en een compleet instrumentenpakket om bij te dragen aan een goede groei van onze stad.

Grondprijzen

Voor de uitgifte – het verkopen – van gemeentelijke grond moet de gemeente een grondprijs vaststellen. De nota over het grondbeleid gaat echter niet over de hoogte van de grondprijzen. Later dit jaar ontvangt de gemeenteraad een zogenaamde ‘Grondprijzenbrief’. Hierin staat op welke manier de gemeente grondprijzen wil vaststellen. Ook worden voor een aantal functies, zoals maatschappelijke voorzieningen en sociale huurwoningen, vaste grondprijzen vastgesteld in de Grondprijzenbrief.

Vorig artikel Maak kennis met Feyenoord City 2.0: het Rotterdam van morgen
Volgend artikel Tuin met een huis te koop in Vreewijk