Wonen in Rotterdam
Nederlands English
Terug

Heb je bouwplannen? Hier vind je informatie om te starten met jouw woningbouwinitiatief.

Samen bouwen aan passende woningen voor alle (nieuwe) Rotterdammers

Samen bouwen we aan Rotterdam. Wil je meebouwen? Als stadmaker vind je hier de informatie die je nodig hebt om te starten met jouw woningbouwinitiatief.

1. Relatief kleine (ver)bouwplannen?

Heb je relatief kleine (ver)bouwplannen aan je eigen woning of pand, zoals een uitbouw, het uitvoeren van funderingsherstel of de bouw van bijgebouwen op je erf? Check dan of je mogelijk vergunningsvrij kunt (ver)bouwen middels Architect Aan Zet of het Burenakkoord (in Hoogvliet en Prins Alexander).

2. Op zoek naar een bouwlocatie

Je hebt een woningbouwplan, maar de grond is niet in jouw eigendom. Neem eerst contact op met de eigenaar. In het Kadaster kun je zien wie de eigenaar van de grond of het object is. Heb je een woningbouwplan en zoek je nog een geschikte locatie? Kijk eens of ons gemeentelijk aanbod van bouwgrond of vastgoed aansluit bij je plannen:

Vooraankondiging openbare tenders
Overzicht verkoop gemeentelijk vastgoed
Overzicht zelfbouwkavels
Bekendmaking enkelvoudige gunningen*

* De gemeente Rotterdam informeert vanaf maart 2022 geïnteresseerden over voorgenomen overeenkomsten die niet openbaar aanbesteed zijn via de overheidswebsite. Hier kan je kennisnemen van een voornemen en van de motivatie van de gemeente om een overeenkomst met de betreffende marktpartij aan te gaan. Binnen de aangegeven vervaltermijn kun je aangeven dat je je niet kunt verenigen met dit voornemen.

Uiteraard kun je ook zelf op zoek gaan naar een geschikte locatie. Wij adviseren je hiervoor een aankoop makelaar in de hand te nemen die kennis heeft van de Rotterdamse markt.

Afstemmen met de gemeente

Mocht je je initiatief zonder concrete bouwlocatie toch willen afstemmen met de gemeente, bijvoorbeeld om de wenselijkheid of haalbaarheid ervan te verkennen, neem dan contact op met de afdeling gebiedsontwikkeling. Om initiatieven goed te kunnen beoordelen en vragen snel te kunnen beantwoorden, vragen we je de hieronder gestelde vragen in een email te beantwoorden en te sturen naar [email protected]

 1. Persoonlijk introductie, inclusief referenties t.a.v. projectontwikkeling.
 2. Omschrijf je initiatief zo concreet mogelijk:
  – Wat is het beoogd programma?
  – Wat is het beoogd bouwvolume?
  – Hoe ziet de beoogde samenwerking er uit? En met welke partijen?
  – Wat is de beoogde eigendomssituatie na oplevering?
 3. Wat is de toegevoegde waarde van het plan voor de stad Rotterdam?
 4. Welke doelgroep bedient het plan?
 5. Heb je zicht op een realistische business-case?
 6. In welke gebieden wil je het liefst je initiatief realiseren?
 7. En in welke gebieden niet?
 8. Welke vragen heb je voor de gemeente Rotterdam?

Bouwplannen op eigen locatie

Je hebt een groot bouwplan op je eigen locatie, maar het past (deels) niet binnen het huidige bestemmingsplan. Of je hebt een bouwplan, dat wél past binnen het huidige bestemmingsplan, maar waarvan je inschat dat de impact voor de omgeving groot zal zijn. In beide gevallen komen we graag in contact voordat je het bouwinitiatief gaat uitwerken naar een concreet bouwplan.

3. De Rotterdamse Vuistregels

Uiteraard moeten je plannen voldoen aan wettelijke regelgeving en aan gemeentelijk beleid. De Rotterdamse Vuistregels zijn een overzicht van het ruimtelijke beleid van de gemeente. De Vuistregels helpen initiatiefnemers van bouwprojecten snel op weg, door antwoord te geven op de volgende vragen: Welk beleid is van kracht in elk van de drie catogorieën? Welke stappen kun je verwachten? Met wie kun je contact opnemen?

Let ook op de regeling erfpacht conversie.

4. Omgevingsvergunning

Voor (ver)bouwen is vaak toestemming nodig. Je kunt hier een ‘omgevingsvergunning‘ aanvragen.

Let op: doe éérst de zelftoets.
Blijkt uit de zelftoets dat je een omgevingsvergunning nodig hebt? Vraag dán pas de vergunning aan via de knop ‘vergunning aanvragen’. Houd de gegevens uit de zelftoets bij de hand.

Als je de grond bezit en je ontwikkeling past in het bestemmingsplan dan kun je in veel gevallen direct een omgevingsvergunning aanvragen. We raden je aan om voordat je een definitieve vergunning aanvraagt, een Conceptaanvraag in te dienen.

Ontwikkeling met meer dan 20 woningen
Bij grotere ontwikkelingen (meer dan 20 woningen) of bij ontwikkelingen waarbij een grote impact op de omgeving wordt verwacht, komen de stadmakers van de gemeente Rotterdam graag met je in contact om de uitwerking samen te bespreken. Dat kan door een mail te sturen naar [email protected] o.v.v. impact.

Wij zien uit naar je plannen!

5. Bouwen voor ouderen?

De gemeente Rotterdam heeft de brochures Ontwerpen voor Ouderen, Seniorvriendelijke wijken en ThuisPlusFlat speciaal ontwikkeld om handvaten te geven op gebied van (woon) wensen en behoeften van deze doelgroep.

6. Quickscan duurzame gebiedsontwikkeling

Om de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Rotterdam in gebiedsontwikkeling waar te kunnen maken is er een website gemaakt met daarin de quickscan, kaarten over de hoofdthema’s en achtergrondinformatie. Wil je duurzaam bouwen? Doe dan de Quickscan Duurzaamheid. Check hoe jouw project kan bijdragen aan een levendige, mooie, circulaire en groene omgeving.

7. Meer informatie over (ver)bouwen in Rotterdam

Heb je plannen om te gaan (ver)bouwen in één van de wijken van Rotterdam of heb je vragen over de vuistregels? Neem dan contact op met de gebiedsontwikkelaars of de secretarissen van de gebieden. Hun gegevens zijn te vinden in de vuistregels.

Wil je meer weten over de wijkprofielen in een gebied? Kijk dan hier.

Vorig artikel Een blik op de toekomst door de ogen van gemeente Rotterdam
Volgend artikel Rotterdam en bouwende partijen slaan handen ineen om door te bouwen