Wonen in Rotterdam
Nederlands English
Terug

Heb je bouwplannen? Hier vind je informatie om te starten met jouw woningbouwinitiatief.

Samen bouwen aan passende woningen voor alle (nieuwe) Rotterdammers

Er willen steeds meer mensen in Rotterdam (blijven) wonen. Fantastisch natuurlijk, maar die groei zet wel de woningvoorraad verder onder druk. Dit is een landelijk probleem, maar de gemeente Rotterdam doet samen met marktpartijen en bewoners wat ze kan om ervoor te zorgen dat straks alle oude en nieuwe Rotterdammers een passende woning kunnen vinden. Onder meer door er jaarlijks veel woningen bij te bouwen, waarvan de helft voor mensen met een laag of midden inkomen.

Wil je meebouwen? Als stadmaker vind je hier de informatie die je nodig hebt om te starten met jouw woningbouwinitiatief.

1. Relatief kleine (ver)bouwplannen?

Heb je relatief kleine (ver)bouwplannen aan je eigen woning of pand, zoals een uitbouw, het uitvoeren van funderingsherstel of de bouw van bijgebouwen op je erf? Check dan of je mogelijk vergunningsvrij kunt (ver)bouwen middels Architect Aan Zet of het Burenakkoord (in Hoogvliet en Prins Alexander).

2. Op zoek naar een bouwlocatie

Je hebt een woningbouwplan, maar de grond is niet in jouw eigendom. Neem eerst contact op met de eigenaar. In het Kadaster kun je zien wie de eigenaar van de grond of het object is. Heb je een woningbouwplan en zoek je nog een geschikte locatie? Kijk eens of ons gemeentelijk aanbod van bouwgrond of vastgoed aansluit bij je plannen:

Vooraankondiging openbare tenders
Overzicht verkoop gemeentelijk vastgoed
Overzicht zelfbouwkavels
Bekendmaking enkelvoudige gunningen*

* De gemeente Rotterdam informeert vanaf maart 2022 geïnteresseerden over voorgenomen overeenkomsten die niet openbaar aanbesteed zijn via de overheidswebsite. Hier kan je kennisnemen van een voornemen en van de motivatie van de gemeente om een overeenkomst met de betreffende marktpartij aan te gaan. Binnen de aangegeven vervaltermijn kun je aangeven dat je je niet kunt verenigen met dit voornemen.

Uiteraard kun je ook zelf op zoek gaan naar een geschikte locatie. Wij adviseren je hiervoor een aankoop makelaar in de hand te nemen die kennis heeft van de Rotterdamse markt.

Afstemmen met de gemeente

Mocht je je initiatief zonder concrete bouwlocatie toch willen afstemmen met de gemeente, bijvoorbeeld om de wenselijkheid of haalbaarheid ervan te verkennen, neem dan contact op met de afdeling gebiedsontwikkeling. Om initiatieven goed te kunnen beoordelen en vragen snel te kunnen beantwoorden, vragen we je de hieronder gestelde vragen in een email te beantwoorden en te sturen naar [email protected]

 1. Persoonlijk introductie, inclusief referenties t.a.v. projectontwikkeling.
 2. Omschrijf je initiatief zo concreet mogelijk:
  – Wat is het beoogd programma?
  – Wat is het beoogd bouwvolume?
  – Hoe ziet de beoogde samenwerking er uit? En met welke partijen?
  – Wat is de beoogde eigendomssituatie na oplevering?
 3. Wat is de toegevoegde waarde van het plan voor de stad Rotterdam?
 4. Welke doelgroep bedient het plan?
 5. Heb je zicht op een realistische business-case?
 6. In welke gebieden wil je het liefst je initiatief realiseren?
 7. En in welke gebieden niet?
 8. Welke vragen heb je voor de gemeente Rotterdam?

Bouwplannen op eigen locatie

Je hebt een groot bouwplan op je eigen locatie, maar het past (deels) niet binnen het huidige bestemmingsplan. Of je hebt een bouwplan, dat wél past binnen het huidige bestemmingsplan, maar waarvan je inschat dat de impact voor de omgeving groot zal zijn. In beide gevallen komen we graag in contact voordat je het bouwinitiatief gaat uitwerken naar een concreet bouwplan.

3. De Rotterdamse Vuistregels

Voor een initiatief dat te maken heeft met bouwen of wonen, ook wel een ruimtelijk initiatief genoemd, adviseren we om de Rotterdamse Vuistregels voor jouw bouwlocatie door te nemen, en al in een vroeg stadium je plan voor te leggen. De Vuistregels helpen initiatiefnemers van bouwprojecten snel op weg, door antwoord te geven op de volgende vragen: Welk beleid is van kracht in elk van de drie categorieën? Welke stappen kun je verwachten? Met welke gebiedsontwikkelaar van gemeente Rotterdam kun je contact opnemen?

Ook bij grotere ontwikkelingen (meer dan 20 woningen) of bij ontwikkelingen waarbij een grote impact op de omgeving wordt verwacht, komt de gemeente Rotterdam graag met je in contact om de uitwerking samen te bespreken. Op rotterdam.nl/initiatief-indienen kun je een initiatief indienen, en wordt er binnen twee weken contact opgenomen over het vervolg.

Let ook op de regeling erfpacht conversie.

4. Omgevingsvergunning

Voor (ver)bouwen is vaak toestemming nodig. Een vergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel, een nieuw bedrijfspand of een activiteit op of aan een dijk. Het kan bij het nieuwe Omgevingsloket.

Let op: doe éérst de Vergunningcheck om te kijken of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.

Animatie uitleg Vergunningscheck en indienen aanvraag
In deze animatie krijg je uitleg over de Vergunningcheck en het indienen van een aanvraag. Het loket wordt stap voor stap toegelicht. De eerste zes minuten gaan over de Vergunningcheck, hierna
 gaat het over het indienen van een aanvraag.

5. Bouwen voor ouderen?

De gemeente Rotterdam heeft de brochures Ontwerpen voor Ouderen, Seniorvriendelijke wijken en ThuisPlusFlat speciaal ontwikkeld om handvaten te geven op gebied van (woon) wensen en behoeften van deze doelgroep.

6. Quickscan duurzame gebiedsontwikkeling

Om de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Rotterdam in gebiedsontwikkeling waar te kunnen maken is er een website gemaakt met daarin de quickscan, kaarten over de hoofdthema’s en achtergrondinformatie. Wil je duurzaam bouwen? Doe dan de Quickscan Duurzaamheid. Check hoe jouw project kan bijdragen aan een levendige, mooie, circulaire en groene omgeving.

7. Meer informatie over (ver)bouwen in Rotterdam

Contact gebiedsontwikkelaar Rotterdam
Heb je plannen om te gaan (ver)bouwen in één van de wijken van Rotterdam of heb je vragen over de vuistregels? Neem dan contact op met de gebiedsontwikkelaars of de secretarissen van de gebieden. Hun gegevens zijn te vinden in de Rotterdamse Vuistregels.

Wijkprofielen Rotterdam
Wil je meer weten over de wijkprofielen in een gebied? Kijk dan hier.

Vorig artikel Een blik op de toekomst door de ogen van gemeente Rotterdam
Volgend artikel Rotterdam en bouwende partijen slaan handen ineen om door te bouwen