Wonen in Rotterdam
Nederlands English
Terug

8,7 miljoen voor versnelling flexwoningen in Rotterdam

Gemeente Rotterdam en het Rijk hebben afspraken gemaakt om de komst van 2.000 flexwoningen in Rotterdam te versnellen. Voor de bouw van 1.125 flexwoningen in het sociale huursegment stelt het Rijk voor Rotterdam subsidie beschikbaar van 8,7 miljoen euro. Ook is er een herplaatsingsgarantie. Met deze afspraak kunnen flexwoningen na afloop van de termijn nog eens een bepaalde periode geplaatst worden. Dit kan op dezelfde óf op een andere locatie in de stad of in het land zijn.

Ondertekening-overeenkomst-flexwoningen-september-2023

De wens voor het snel plaatsen van flexwoningen in Rotterdam speelt al langere tijd. In de praktijk blijkt dat veel projecten voor flexwoningen met een sociale huur moeilijk zijn te bekostigen door initiatiefnemers en corporaties. De afspraken met het Rijk nemen een belangrijke drempel weg voor corporaties en initiatiefnemers om met projecten voor flexwoningen te starten.

Op donderdag 14 september 2023 ondertekenden minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen) de gemaakte afspraken.

Aan de Persoonsdam in Feijenoord staan de eerste 44 flexwoningen van Rotterdam

StartRRotterdam zet onder de noemer StartR volop in op de komst van flexwoningen. De flexwoningen zijn bedoeld voor jonge starters en urgent woningzoekenden uit de directe omgeving. Denk aan thuiswonende jongeren tot 28 jaar, die al zijn afgestudeerd en werken. Per locatie wordt maximaal een derde van de flexwoningen gereserveerd voor statushouders, nieuwe Rotterdammers met een verblijfsstatus.

Flexwoningen houden doorstroom op gangFlexwoningen zijn sociale huurwoningen, die voor het grootste gedeelte al vooraf in een fabriek worden gebouwd (prefabricage). Daardoor kunnen ze snel op diverse locaties in de stad worden geplaatst. Tijdens het wonen in een flexwoning, blijft ook de opbouw van wachttijd voor een vaste huurwoning doorlopen. Daardoor kan er makkelijker worden doorgestroomd.

Meer informatie: www.rotterdam.nl/startr

Vorig artikel Kom naar de bouwplaats van Bernini op Open Huizen Dag 30 september
Volgend artikel Kom naar de bouwplaats van Bernini op Open Huizen Dag 30 september